TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizând site -ul www.twinwelders.ro îți exprimi consimțământul cu privire la următorii termeni și condiții.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Site-ul www.twinwelders.ro este proprietatea FLR DETAILING SRL, cu sediu social în județul Cluj, str. Tineretului nr. 1 bl. D6 sc. 1 ap. 14, Florești, cod postal 407280, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/3602/2016, cod unic de înregistrare fiscală 36601265, telefon 0728 996 906, email info@twinwelders.ro , denumit în continuare Vânzător. Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și condiții, Declarației de confidențialitate și Regulamentului sau Acordurilor: “Client”, “voi”, “Cumpărător” se referă la tine, persoana care accesează acest site web și acceptă Termenii și condițiile site-ului. “Vânzătorul”, “noi” se referă la deținătorul site-ului. „Parte”, „Părți” se referă atât la Client, cât și la vânzător. Toți termenii se referă la oferta, acceptarea și considerarea plății necesare pentru a fi întreprins procesul de asistență către Client în cea mai potrivită manieră, fie prin ședințe formale pentru o durată determinată sau pentru orice alt mijloc, în scopul expres de a satisface nevoile Clientului în ceea ce privește furnizarea produselor declarate ale Vânzătorului, în conformitate cu și sub rezerva legislației în vigoare a României. Orice utilizare a terminologiei de mai sus sau alte cuvinte la singular, plural, capitalizarea și/sau el/ea/ei, sunt considerate interschimbabile și, prin urmare, se referă la aceleași schimbări. Vânzător – FLR DETAILING SRL Website – www.twinwelders.ro Client/Cumpărător – orice persoană cu vârsta peste 16 ani, persoană fizică sau orice persoană juridică care face un cont pe site și/sau plasează o comandă. Utilizator – orice persoană cu vârsta peste 16 ani sau o persoană juridică care vizitează site-ul web. Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului de pe Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții pentru bunuri etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate. Bunuri și servicii – orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de Vânzător Cumpărătorului. Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului. Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate folosind echipamente electronice; e-mailurile trimise Cumpărătorilor de către Vânzător și orice informații referitoare la Bunuri și/sau Servicii precum și tarifele percepute de Vânzător, comunicate Cumpărătorului prin orice mijloc de comunicare electronică. Document – acești Termeni și condiții. Tranzacție – colectarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Vânzător, către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de Vânzător, indiferent de metoda de livrare.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Înregistrarea unei Comenzi se poate face telefonic sau pe email. Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefon sau e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale. Notificarea primită de Cumpărător, după plasarea Comenzii, are rolul de informație și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă. Dacă se va modifica cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, acesta va notifica Cumpărătorului adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat Vânzătorului la plasarea Comenzii și va returna suma plătită. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul e-mail-ului, a notificării de expediere a Comenzii.

POLITICA DE VÂNZARE

Comunicarea cu Vânzătorul se poate face prin adresa de e-mail și numărul de telefon menționate mai sus. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate lei (RON) și includ TVA. În cazul plăților prin transfer bancar/plată directă online, Vânzătorul nu este și nu poate fi tras la răspundere pentru alte costuri suplimentare suportate de Cumpărător, inclusiv, dar fără a se limita la taxele de conversie valutară aplicate de bancă.

COMANDĂ

Clientul/Cumpărătorul poate plasa Comenzi telefonic sau pe emal, efectuând plata într-unul din modurile indicate. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul îl poate contacta, prin orice mijloace disponibile/agreate de Vânzător pentru confirmarea comenzii, precum și în orice situație în care este necesar să fie contactat Cumpărătorul. Vânzătorul poate anula Comanda plasată de Cumpărător, după o notificare prealabilă către Cumpărător, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca nicio parte să poată cere despăgubiri celeilalte părți în următoarele cazuri:
  • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
  • plata nu a fost efectuată;
  • neconfirmarea comenzii în urma contactării Cumpărătorului de către Vânzător, ca urmare a plasării unei comenzi pe site;
  • serviciul nu mai face parte din portofoliul vânzătorului
Totodată, Cumpărătorul are dreptul să testeze și să verifice serviciile pe care le-a contractat în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a produsului final.

FACTURARE – PLATĂ

Prețul, metoda de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind de a furniza toate informațiile necesare pentru emiterea facturii în conformitate cu legislația în vigoare. Cumpărătorul poate opta pentru transfer bancar sau numerar. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de către Vânzător. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să fie contactat de către Vânzător pentru confirmarea comenzii și pentru primirea facturilor în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat.

Execuția serviciilor

Durata de execuție a serviciilor diferă în funcție de tipul de serviciu, locație și perioada. Aceste informații vor fi communicate de către prestator clientului în momentul trimiterii comenzii.

GARANȚII

Toate serviciile executate de către Vânzător beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale.

REZILIEREA CONTRACTULUI

Contractul inceteaza de drept in cazul in care una dintre parti nu isi executa obligatiile considerate esentiale pentru acest contract. Oricare dintre părți este declarată în incapacitate de plată, faliment sau declanșeaza procedura de lichidare. Rezilierea contractului de către cumpărător duce la pierderea avansului achitat. Rezilierea contractului de către vânzător obligă la restituirea avansului primit. Litigiile rezultate din derularea prezentului contract se solutionează de comun acord, pe cale amiabilă.

RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale.

CONFIDENȚIALITATE

Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizezi. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Politica de protecție a datelor personale. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Te rugăm să parcurgi Politica de Cookie și Politica de Protecție a datelor cu caracter personal.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, FLR DETAILING SRL deține drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe site-ul twinwelders.ro. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Poți vizualiza și/sau imprima pagini de la https:// twinwelders.ro pentru propria utilizare personală, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Vânzător. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului document. Nicio utilizare a siglei Twin Welders nu va fi permisă pentru legarea absenței unui acord de licență a mărcii comerciale. Fără aprobarea prealabilă și permisiunea scrisă expresă, nu poți crea cadre în jurul paginilor noastre web sau utiliza alte tehnici care modifică în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul site-ului nostru web. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a solicita eliminarea tuturor linkurilor sau a oricărui link special către site-ul nostru web. Ești de acord să elimini imediat toate linkurile către site-ul nostru web la o astfel de solicitare. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând acești termeni și condiții și politica de conectare a acestuia. Continuând să te conectezi la site-ul nostru web, ești de acord și ești obligat să respecți acești termeni și condiții. Dacă găsești orice link pe site-ul nostru web sau orice site web legat care este inacceptabil din orice motiv, ne poți contacta în legătură cu acest lucru. Vom lua în considerare cererile de eliminare a linkurilor, dar nu vom avea obligația de a face acest lucru sau de a vă răspunde direct. În timp ce ne străduim să ne asigurăm că informațiile de pe acest site web sunt corecte, nu garantăm integralitatea sau exactitatea acestora; nici nu ne angajăm să ne asigurăm că site-ul web rămâne disponibil sau că materialul de pe site este actualizat.

APLICAREA LEGII – JURISDICȚIA

Acest contract este supus legii române. Orice litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumpărători vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele române competente din Cluj-Napoca. Ne poți contacta în orice moment:

DISPOZIȚII FINALE

Prin utilizarea acestui site îți exprimi acordul cu privire la Termenii și Condițiile prezentate în acest document, precum și cu Politica de Cookie și Politica de Protecție a datelor cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate și de Protecție a datelor, precum și Politica de cookies și Termenii și condițiile. În astfel de cazuri, vom modifica/ajusta în mod corespunzător acest document. Astfel, îți adresăm rugămintea să urmărești versiunea actuală a Notificării privind Termenii și condițiile, Protecția datelor și Politica de cookies, întrucât acestea pot suferi modificări/ajustări. Ultima actualizare a acestui document: 6 ianuarie 2022